ผลิตภัณฑ์นมถุง Dairy product bags

ผลิตภัณฑ์นมบรรจุถุง ราคาผลิตภัณฑ์ถูกกว่าชนิดรูปแบบขวด มีให้เลือกหลายรส อ่านเพิ่มเติม...

Read more ...กำลังปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเกษตร Agricultural drinking water products

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ม.เกษตรศาสตร์ จำหน่ายให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกทั่วไป มีหลากหลายขนาดให้เลือก อ่านเพิ่มเติม....

Read more ....กำลังปรับปรุง

สินค้าในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม Products in the dairy product development project

ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ จากนมเกษตร ตามโครงการ KU FRESH MILK

Read more ....กำลังปรับปรุง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.Our Philosophy

"พวกเราจะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน สูงสุด We will maintain product quality. To the highest standards."

@Line Our Company

ระบบสารสนเทศ

www.iskumilk.ku.ac.th

Contact Us

Adress: 50 Ngamwongwan Rd, Ladyao Chatuchak Bangkok Thailand 10900

Phone: 0 2579 9594, 0 2942 8515

Copyright 2019, By Admin

Pictures shown on this website Allow use.